Disclaimer

De weergegeven informatie op deze website wordt zorgvuldig samengesteld door minicamping Jagershof. Voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de inhoud kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen. Door het verkrijgen van toegang tot de website en de hierin weergegeven informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van de voorwaarden die hieronder worden genoemd, deze te begrijpen en daarmee in te stemmen en gebonden aan te zijn.

Aansprakelijkheid

De informatie en prijzen die zijn weergegeven op onze website, worden zo zorgvuldig mogelijk weergegeven en zo goed mogelijk geactualiseerd. Fouten die hierbij ontstaan vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met minicamping Jagershof te mogen claimen of te veronderstellen en wij kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is.

Verwijzingen naar externe sites die niet door minicamping Jagershof worden onderhouden zijn alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Wij zijn selectief naar de sites waarnaar verwezen wordt, doch kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan of de kwaliteit en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Auteursrecht

De inhoud van deze website – teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen – zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Bewerken, kopiëren, distributie en elke vorm van uitbuiting buiten de grenzen van het auteursrecht vereisen toestemming van de auteur of maker. Downloads en kopieën zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close