Privacy verklaring

Minicamping Jagershof verwerkt persoonsgegevens en in deze privacy verklaring informeren we u over de doeleinden, welke gegevens worden verwerkt, hoe u uw rechten kunt uitoefenen en andere informatie rondom persoonsgegevens.

Wanneer verzamelen we persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u ons contacteert via het contactformulier op de website, wanneer u ons belt of wanneer u een e-mail stuurt. Het type persoonsgegeven hangt af van waarom u contact opneemt.

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw gegevens om uw reservering te voltooien of om uw vraag te beantwoorden.

Welke persoonsgegevens verwerken we van u?

De informatie die we verzamelen uit de bovenstaande interacties zijn: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en de informatie die u zelf invoert als inhoud van een bericht of e-mail.

Delen van persoonsgegevens

Wij geven uw gegevens niet aan derden door en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaren van persoonsgegevens

Minicamping Jagershof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Fiscale gegevens zijn wij verplicht 7 jaar te bewaren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Op grond van de AVG heeft u verschillende rechten over uw persoonsgegevens. U heeft de volgende rechten:

  • Inzage in uw persoonlijke gegevens: u heeft het recht om inzage in uw persoonsgegevens te vragen.
  • Recht op rectificatie: u heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
  • Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
  • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
  • Recht op beperking van verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, waardoor wij minder gegevens over u verwerken.

Als u een verzoek wilt indienen, geef dan duidelijk aan dat het een verzoek op grond van de AVG betreft. Houd er rekening mee dat we gegevens niet kunnen verwijderen als we deze nog moeten bewaren vanwege een wettelijke bewaartermijn. U kunt uw verzoek indienen via p.thomaes@planet.nl.

Vragen

Als u een klacht of andere vragen heeft over uw privacy, zullen wij er alles aan doen om deze samen met u op te lossen. Laat het ons weten via p.thomaes@wwf.nl

Als u echter van mening bent dat we u niet hebben kunnen helpen met uw klacht of probleem, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in Nederland, de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close